Covid-19 & De Kroon

De Kroon facilitaire diensten zet over zijn geheel in op alles wat op het vlak van Covid-19 de revue passeert. Dit betreft een scala aan activiteiten en initiatieven. Covid-19 heeft zo’n impact op de wereld en alles waar we mee bezig zijn, dat dit vraagt om veel en specifieke aandacht. Dit laat zich niet gieten in een A-4 van do’s and don’ts omtrent dit virus. Om zo concreet mogelijk aansluiting te houden, te vinden en te krijgen bij alle bestaande opdrachtgevers & prospects en hieruit geen commercieel gewin na te streven, zet De Kroon sowieso in op de volgende initiatieven:


  • Te allen tijde meebewegen met de steeds veranderende omstandigheden
  • Per type dienst en locatie/situatie steeds verschillend en dus specifiek te beoordelen/uit te werken
  • Alles wat er wordt uitgerold vindt in overleg plaats met bestaande opdrachtgevers en prospects
  • Bestaande diensten bestendigen en indien nodig uitbreiden met extra (noodzakelijke) acties
  • Beschikbaarheid Covid-19 coach om alle voorkomende trajecten te begeleiden
  • Beschikbaarheid desinfectiezuilen, handdesinfectie en protocollen

Verder geldt dat wij nu standaard extra letten op het schoonmaken van contactpunten en reinigen waar het op het moment van uitvoering het hardste nodig is en niet reinigen waar het niet nodig is. Dit doen wij met name om binnen de bestaande exploitatie kostenneutraal te kunnen blijven werken.

Voor alles wat we met elkaar doen geldt: We volgen te allen tijde de richtlijnen van het RIVM. We schudden geen handen, houden anderhalve meter afstand van anderen en wassen onze handen regelmatig. Wij adviseren uiteraard op het moment dat hier behoefte aan is en proactief als wij vanuit onze expertise dit nodig achten.


Mocht u vragen of interesse hebben dan kunt u mailen naar Covid19@dekroon.com of bellen naar (030) 242 72 00

x