Beveiliging Winkelcentrum Kanaleneiland werkt! - De Kroon

Beveiliging Winkelcentrum Kanaleneiland werkt!

Beveiliging

De wijk Kanaleneiland en daarbinnen WinkelCentrum Kanaleneiland (WCK) hebben speciale aandacht vanuit de gemeente en politie. Kanaleneiland had ooit het stempel  ‘Vogelaarwijk’. Er is veel tijd en geld geïnvesteerd in de wijk en daarom is de gemeente bijzonder geïnteresseerd in de ontwikkelingen.

De Kroon beveiliging: samenwerking en een professionele aanpak met resultaat

Het veiligheidsgevoel in het WKC stond enkele jaren geleden onder druk. Het aantal misdrijven en incidenten was hoog. Een gerichte aanpak van de politie, de winkeliers, de gebouweneigenaar en De Kroon Beveiliging werpt zijn vruchten af!

Het totaal aan meldingen is in 2015 met bijna 6% afgenomen

“Er is vertrouwen van de winkeliers in de beveiliging. Wij lezen camera’s in de winkels uit. We bespreken incidenten. We houden aan en zorgen voor de overdracht aan de politie”, zegt Peter Hoecks van De Kroon Beveiliging.

Zakkenrollerij gedaald met 38%

Criminelen wisten precies waar ze moesten posten. Vervolgens werden anderen gebeld om vervolgens mensen, die zojuist geld hadden gepind, te beroven. Juist door de samenwerking met de winkeliers en de alertheid van onze beveiligers, is het aantal gevallen flink gedaald.

Winkeldiefstallen gestegen: hoe zit dat?

Voorheen werden er veel minder meldingen van winkeldiefstallen gedaan, omdat er ‘toch niets mee gedaan werd’. Door het succes en vertrouwen in de aanpak door de winkeliers, wordt adequaat aangifte gedaan. Hoecks: “We krijgen dus een duidelijker beeld van het aantal gevallen van winkeldiefstallen en kunnen ook een veel groter aantal zaken oplossen!”

“Wij zijn veel meer gastheer dan beveiligers”

“Een dame op hoge leeftijd, begeleiden we tijdens haar bezoek aan het winkelcentrum. Ze is ooit bestolen en voelt zich veilig als we een oogje in het zeil houden als zij winkelt. Als jongeren over de schreef gaan, weten ze dat we zelfs een gesprek met de ouders aangaan. Hiermee zitten we eigenlijk al vóór de preventie! Dit willen de jongeren niet, dus houden zij zich gedeisd”, zegt Hoecks.

We helpen gasten van het winkelcentrum. We wijzen ze de weg of steken een handje toe. Als iemand iets op de grond gooit, rapen we dat op. We helpen mee aan een positieve beleving van iedereen in WinkelCentrum Kanaleneiland.

De 'succesformule' WCK​

De volgende opsomming is de samenvatting van de aanpak in het winkelcentrum:

  • ​Duidelijk plan en afspraken tussen politie, beveiliging, winkeliers en eigenaar van het winkelcentrum
  • Cursus afwijkend gedrag voor beveiligers
  • Plaatsing en uitlezen camera's in winkels
  • Professionele beveiliging: hulpvaardig waar nodig; stevig waar noodzakelijk
  • Preventief: jongeren direct aanspreken
  • Bij incidenten als winkeldiefstal: adequaat reageren en aanhouden
  • ​Advies naar winkeliers over inrichten van de winkel en opstelling van winkelmeubilair
  • Van beveiliging naar gastheerschap

Direct een offerte aanvragen