PWN Drinkwaterbedrijf: Bijzonder! - De Kroon

PWN Drinkwaterbedrijf: Bijzonder!

Hoveniers

Groenonderhoud in beschermd natuurgebied

Sinds 2006  hebben we alle groen- en terreinonderhoud, ecologisch groen- en natuurbeheer uitgevoerd van ruim 120 locaties in de provincies ’t Gooi en Noord-Holland, op Texel en het hele duingebied vanaf Zandvoort tot Den-Helder.

De Kroon Hoveniers voert ook het maai- en rietwerk uit in het waterwingebied (infiltratiegebied) en zelfs het maaiwerk van bijna 2000 winputten in het duingebied.

De gestelde eisen aan de uitvoering van de werkzaamheden en materialen en middelen zijn zeer hoog! Vanzelfsprekend, want via de duinen wordt ons drinkwater gewonnen.​

Direct een offerte aanvragen