Industrie - De Kroon

Industrie

Industriële complexen hebben veelal iets minder groen, maar meer parkeer- en rangeerterreinen voor vrachtwagens en trekker opleggers. Voor dergelijke terreinen verrichten we naast de reguliere onderhoudsactiviteiten onder andere:

 • Het onkruidvrij houden van het terrein
 • Borstelen van goten
 • Onkruidvrij houden van putten en kolken
 • Herstelwerkzaamheden aan bestrating

Indien het groen langdurig of niet goed is onderhouden, dan kunnen we een meerjarenafspraak maken. Hierin werken we een plan uit over hoe vanuit de huidige situatie, met achterstallig onderhoud, in enkele jaren kan worden toegewerkt naar de gewenste eindsituatie. Zo zijn de kosten veel geringer dan wanneer al het groen in één keer grootschalig vervangen zou worden.

Is het groen wel onderhouden? Dan maken we op basis van het gewenste kwaliteitsbeeld een voorstel.

We zullen bij iedere onderhoudsbeurt beeldmateriaal ​van de situatie voor en na het onderhoudswerk aanleveren.

Hoogst denkbare eisen

Eén van onze klanten is een groot drinkwaterbedrijf. Zij winnen water in de Noord-Hollandse duinen. Om hier het onderhoud te mogen verrichten, worden bijzondere eisen gesteld waar De Kroon Hoveniers aan voldoet!

 • VCA gewoon en leidinggevend
 • Spuitlicentie Helicom
 • Bosmaaicertificering
 • Kettingzaag certificering
 • Aspirant Groenkeur
 • RAG keurmerk

We volgen aangereikte richtlijnen en eisen. Hier betreft het 't gebruik van gewasbeschermingsproducten.

​Ecologisch groenonderhoud is voor het drinkwaterbedrijf een vereiste! We maken met groenbeheerders en boswachters een jaarplanning voor alle onderhoudsactiviteiten.

​Keurmerken voor de Industrie

Onze hoveniers zijn VCA gecertificeerd en voldoen aan KAM (Kwaliteit-Arbo-Milieuzorg) t.b.v. het veilig afzetten van terreinen en het dragen van veiligheidsmiddelen zoals bouwhelmen, gehoorbescherming en veiligheidsbrillen.​

Maak een afspraak met onze specialisten

Tijdens het kennismakingsgesprek voeren we direct een bezichtiging uit van de buitenruimte. We bespreken de wensen en het kwaliteitsniveau. Binnen enkele werkdagen ontvang je het uitgewerkte voorstel!

Referenties

We hebben veel ervaring met bedrijven in de industriële sector, waaronder:​

 • PWN duingebied
 • Care Autoschade
 • Polynorm
 • SAB-Profiel (Tata Steel Building Systems)