Duurzaamheid - De Kroon

Duurzaamheid

Ecologisch verantwoord

We houden zoveel mogelijk rekening met flora en fauna:​

 • Van maart tot november snoeien en maaien we niet langs oevers
 • We snoeien in het voorjaar (tijdens nestbouw en het broedseizoen) geen hagen
 • We houden rekening met zaden van grassen en andere gewassen

Milieu verantwoord

 • We gebruiken zo min mogelijk fossiele brandstoffen
 • Als brandstof nodig is, gebruiken we zo veel mogelijk biologisch afbreekbare brandstoffen
 • We gebruiken zoveel mogelijk elektrische gereedschappen (heggenscharen en bladblazers)
 • We proberen de geluidsoverlast voor mens en dier tot een minimum te beperken
 • We werken volgens Barometer Goud  (t.b.v. Waterleidingbedrijf Noord-Holland)
 • Machines en gereedschappen worden jaarlijks Kiwa gekeurd
 • We hanteren de DOB methode (Duurzaam Onkruid Beheer terreinen)
 • We gebruiken geen glyfosaat voor onkruidbestrijding
 • We bestrijden onkruid door branden, borstelen of waven (stoom)
 • We kunnen aanvulgrond leveren dat voldoet aan het RAG keurmerk
 • We beschikken over een spuitlicentie Helicom
 • We hebben certificering voor bosmaaien
 • We hebben kettingzaagcertificering

Veiligheid

 • We zijn VCA gecertificeerd (leiding en individueel)
 • We gebruiken lichte en ergonomische gereedschappen (deze zorgen voor minder belasting en ze zijn veiliger)
 • Het personeel heeft minimaal een mbo-opleiding in de groene sector afgerond