VvE’s - De Kroon

VvE’s

Het bestuur van een VvE, wordt onder andere gevraagd om het onderhoud van het groen en eventueel de binnentuin te verzorgen. Het is voor een bestuur meestal vrij lastig om te beoordelen wat er nodig is om het groen goed te onderhouden.

Wij begrijpen dat. Wij geven dat graag aan door tijdens ons gesprek visuele beelden te gebruiken. Kwaliteitsbeelden, noemen we dat. Tijdens ons eerste gesprek zullen we direct het groen, een eventueel parkeerterrein en trottoirs bekijken. We adviseren op basis van de situatie en de wensen hoe het groenbeheer op een effectieve manier kan worden uitgevoerd. Op basis van voorbeelden van het kwaliteitsbeeld, kun je als bestuur en vereniging veel beter bepalen wat je wilt en welke kosten hierbij aan de orde zijn.

Iedere keer, als we werkzaamhede​n gaan uitvoeren, zullen we foto's maken van de situatie voor en na het werk.

Regulier groenonderhoud VvE's

Onder het regulier onderhoud valt onder andere:

 • Onkruidverwijdering, handplukken en/of schoffelen
 • Snoeien van hagen, beplanting in plantvakken en bomen
 • Voeden van de bodem
 • Maaien van gazons
 • Verwijdering van zwerfvuil
 • Onderhouden van plantenbakken en vervanging van één- en tweejarige plantgoed
 • Groene aanslag verwijdering (onder gepaste druk of hoge druk)
 • Reiniging van meubilair, bordjes en hekwerken (waar nodig)

Ook kunnen we daktuinen onderhouden en mochten er wijzigingen in het groen hebben plaatsgevonden, dan kunnen we aanpassingen voorstellen met professionele tekeningen en sfeerbeelden.

Gladheidbestrijding​

​Je bent als VvE verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en schades als gevolg van het verzuim van gladheidbestrijding op eigen terrein. Heb je als VvE bijvoorbeeld geen huismeester, dan is de uitbesteding hiervan een uitkomst! De Kroon kan de trottoirs, trappen, bordessen, wandelpaden, op- en afritten en parkeerterreinen ijs- en sneeuwvrij maken.

Referenties

​We hebben ruime ervaring met het onderhoud van groen bij appartementencomplexen waarbij een VvE actief is:

 • Meentzicht (Breukeleveen)
 • Daktuinen (Odijk)
 • Portaal (Utrecht)

Maak een afspraak met een van onze specialisten

Voor advies, eenmalige opdrachten of voor periodiek groen onderhoud