Groenonderhoud - De Kroon

Groenonderhoud

Regulier onderhoud aan het groen in de buitenruimte rondom gebouwen is belangrijk en dat is niet alleen voor het beeld! Professioneel en periodiek onderhoud aan struiken, bomen en hagen draagt namelijk ook bij aan de duurzaamheid van het groen.

​Het belang van periodiek onderhoud aan het groen

Door het groen op de juiste momenten te laten snoeien en in vorm te brengen, zal het de groei van het groen bevorderen. Bomen worden sterker en krijgen een mooiere kruin. Hagen groeien egaal dicht en worden sterker. Struiken behouden hun vorm en overwoekeren geen andere planten en struiken.

Periodiek onderhoud voorkomt veel ziektes en ongedierte. Indien deze zaken tijdens een onderhoudsbeurt toch worden geconstateerd, dan kunnen direct de juiste correctieve en preventieve maatregelen worden voorgesteld.

Door ​periodiek onderhoud maak je aan de ene kant kosten voor het onderhoud, maar je bespaart op vervanging van beplanting, die doodgaat, ziek is geworden of geen goede groeivorm meer heeft.

Balans tussen bedrijf en buitenruimte​

Het groen rondom je bedrijfsgebouw​ vormt een belangrijk onderdeel van de uitstraling van je bedrijf. Enerzijds moet het aansluiten bij het gewenste beeld van je bedrijf dat je bij je (potentiële) klanten wilt bewerkstelligen. Anderzijds straalt een keurig ingerichte en onderhouden buitenruimte succes uit.

Het draagt bij aan de tevredenheid onder de medewerkers en de trots die ze voor de onderneming hebben. En mocht je een terras hebben of zelfs wandelpaden, dan zullen zij hier in de lunchpauze graag gebruik van maken. Lekker gezond, even in de buitenlucht en genieten van het mooie groen!​

Ook de parkeerplaats en de toegangspaden moeten regelmatig vrij worden gemaakt van onkruid, mos en alg. Naast een minder fraaie aanblik, kunnen deze zaken bij neerslag ook voor extra gladheid zorgen en dus de kans op ongelukken vergroten.

​Reguliere activiteiten bij groenonderhoud

Hagen en bomen snoeien

​Hagen op hoogte en dikte snoeien en onkruid verwijdering doen we op het juiste tijdstip! In het voorjaar houden we natuurlijk rekening met het broedseizoen van vogels. En in het najaar snoeien we op het juiste moment, zodat na het snoeien de hagen er tot het voorjaar prima bij staan.

Bij bomen kunnen we naast het reguliere snoeiwerk ook groot onderhoud uitvoeren, waarbij we bomen terugbrengen tot een basisvorm die in balans is met het wortelgestel en de omvang van eventuele andere bomen.

Platanen worden al vele eeuwen gekandelaberd (gesnoeid in de vorm van een kandelaar). We beschikken over alle hulpmiddelen en gereedschappen om dergelijke onderhoudsactiviteiten uit te voeren.

Ecologisch gazonmaaien 

​Bij ecologisch maaien, maaien we de planten die belangrijk zijn voor flora en fauna niet weg. Bijvoorbeeld in oevers, maaien we niet in de periode maart t/m november. De oevers zijn een belangrijke beschutting in de broed periode, maar ook daarna bieden deze gewassen een belangrijke bescherming voor watervogels, kikkers en andere dieren.

Ook krijgen de overplanten zo alle kans om goed te groeien, te wortelen, te vertakken en zich verder uit te zaaien.

We maken een snoeiplan in overleg met boswachters en groenbeheerders.

Algemene gazons maaien we ​volgens de afspraken en kwaliteitsbeelden: deze beelden geven aan welk verzorgingsniveau je voor het groen wilt hanteren.

Onkruidbeheersing

​Periodiek schoffelen en onkruid verwijderen t/m het wortelgestel blijven altijd noodzakelijk! Hoe vaker je onkruid laat verwijderen en schoffelen, des te meer het onkruidplantje wordt uitgeput, waardoor je er op termijn minder last van hebt. We gebruiken geen bestrijdingsmiddelen, dus het onkruid zal helaas terug blijven komen. Echter, we kunnen je adviseren over welke voorzieningen er kunnen worden aangebracht om de onkruidontwikkeling zoveel mogelijk te beheersen. Denk hierbij aan het gebruik van:

Bodembedekkers, grint, cacaodoppen, schors of andere natuurlijke oplossingen, passend binnen de architectuur van het gebouw en het groen.​

Maak een afspraak met een van onze specialisten

Voor advies, eenmalige opdrachten of voor periodiek groen onderhoud